ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การแนะนำ

ในข้อกำหนดดังต่อไปนี้ในการใช้งาน (“ข้อกำหนด”)“เรา”,“พวกเรา” และ / หรือวิธีการ“ของเรา” เจ้าของเว็บไซต์นี้ gamblingorb-th.com (“ไซต์”) บริษัท ย่อยและหน่วยงานใด ๆ ในเครือ หน่วยงาน (ถ้ามี)

ข้อกำหนดเหล่านี้ร่วมกับ ของเราได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว กำหนดข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์นี้ของคุณ (“ข้อตกลง”)

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเป็นครั้งคราวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ โดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนไซต์ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานจะมีผลเมื่อโพสต์ การใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการที่มีให้ในหรือผ่านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยการใช้ไซต์ คุณยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตามที่ใช้กับการใช้งานไซต์ของคุณ และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ อำนาจหน้าที่ และความสามารถในการเข้าสู่ข้อตกลงนี้ในนามของตัวคุณเอง หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ไซต์ได้

คุณประกาศว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้ว และคุณมีสิทธิ์ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้เกมและไซต์เกมที่สามารถแสดงรูปแบบการโฆษณาได้

อายุตามกฎหมาย

ไซต์นี้ไม่ได้มุ่งไปที่หรือมีไว้สำหรับใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในการใช้ไซต์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม

บริการและวัสดุ

ข้อมูลและวัสดุที่จัดหาให้ผ่านทางไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ข้อความ กราฟิก รูปภาพ เสียงและวิดีโอคลิป โลโก้ ป้าย ซอฟต์แวร์และ/หรือลิงก์ (รวมเรียกว่า “วัสดุ”) มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง คุณเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์และเกมคาสิโนออนไลน์

เว็บไซต์นี้เป็นผู้ให้บริการข้อมูลอิสระและคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเล่นคาสิโนออนไลน์ ข้อมูลใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำทางธุรกิจ คำแนะนำในการเล่นเกม คำแนะนำเกี่ยวกับการพนัน หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอก่อนตัดสินใจใดๆ ที่มีความเสี่ยง

หากคุณเลือกเล่นการพนัน เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของคุณก่อนเล่นการพนันออนไลน์หรือออฟไลน์ เป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการทำความเข้าใจกฎหมายการพนันในท้องถิ่นของคุณและปฏิบัติตามพารามิเตอร์อย่างเคร่งครัด โดยการใช้ไซต์ คุณตกลงและรับทราบว่าไซต์ไม่ได้ให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้หรือผ่านการรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการพนันออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับประกันความถูกต้องหรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว โดยจะปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กับการบริโภคและการใช้ข้อมูลดังกล่าวของคุณ และถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการทำความเข้าใจกฎหมายการพนันที่บังคับใช้กับคุณในเขตอำนาจศาลของคุณและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

การเล่นเกมและการพนัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโป๊กเกอร์ ถือเป็นความเสี่ยงโดยเนื้อแท้ อย่าคาดหวังหรือคิดเอาเองว่าข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์สามารถหรือจะลดความเสี่ยงของการสูญเสียหากคุณตัดสินใจที่จะเล่นโป๊กเกอร์หรือเดิมพันเพื่อเงิน โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์ คุณตกลงและรับทราบว่าการเล่นเกมใด ๆ ด้วยเงินจริงหรือมูลค่าเงินจริงเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินและโดยการพนัน คุณอาจสูญเสียเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณเดิมพันเป็นผล ของกิจกรรมดังกล่าว คุณตกลงว่าเรา เช่นเดียวกับกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับเหมา บริษัทในเครือ หรือตัวแทน จะไม่รับผิดในทางใดทางหนึ่งสำหรับความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากกิจกรรมดังกล่าว

โปรดทราบว่าเราไม่ใช่ผู้ให้บริการการพนันหรือผู้ให้บริการการพนันใดๆ และไม่ได้ถูกควบคุมโดยผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ไซต์นี้ไม่ยอมรับหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการพนัน

ไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลภายนอก ไซต์นี้ไม่กระทบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว เราแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของเว็บไซต์บุคคลที่สามอย่างรอบคอบก่อนเข้าร่วมการพนัน

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์และเนื้อหาและวัสดุทั้งหมด รวมถึงข้อมูล ข้อความ การออกแบบ ชื่อ โลโก้ ไอคอน กราฟิก ภาพและซอฟต์แวร์ (“เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาเป็นทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของเราหรือทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อนุญาตหรือผู้ได้รับอนุญาตของเรา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และลักษณะทางการค้าทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและ/หรือผู้อนุญาตหรือผู้รับอนุญาตของเรา

เราไม่อนุญาตสิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับไซต์และเนื้อหา คุณมีสิทธิ์ใช้ไซต์และเนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อเหตุผลทางการค้าใดๆ ห้ามมิให้แสวงหาประโยชน์จากไซต์ในรูปแบบใด ๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาควรถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

การส่งของผู้ใช้

ในฐานะผู้ใช้ไซต์ คุณสามารถส่งความคิดเห็นของคุณ ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความและรูปภาพ วิดีโอ รูปภาพ ไฟล์เสียง เนื้อหาประเภทอื่น ๆ และลิงก์ไปยังเนื้อหาดังกล่าวหากไซต์อนุญาต (เรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้ ผลงาน”) คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณและผลที่ตามมาของการโพสต์หรือเผยแพร่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ คุณยืนยัน รับรองและ/หรือรับประกันว่า: ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้เป็นงานดั้งเดิมของคุณ และคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์อนุญาต สิทธิ์ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการใช้ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้

โดยการส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมาให้เรา ถือว่าคุณให้สิทธิ์การใช้งานทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป ให้อนุญาตช่วงและโอนต่อได้เพื่อใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย เตรียมงานดัดแปลงจากการแสดงผล และดำเนินการส่งโดยผู้ใช้ใน การเชื่อมต่อกับไซต์และธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแจกจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ (และผลงานที่สืบเนื่องมาจากสิ่งนั้น) ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใดๆ คุณยินยอมให้ผู้ใช้แต่ละรายของไซต์หรือผู้ดูหรือผู้ใช้อื่น ๆ ของข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้มีสิทธิที่ไม่ผูกขาดในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย เตรียมงานลอกเลียนแบบ แสดงและดำเนินการส่งโดยผู้ใช้ดังกล่าว ทั้งหมดตามข้อกำหนดเหล่านี้

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ ได้รับการคุ้มครองโดยความลับทางการค้าหรืออื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าวหรือได้รับอนุญาตจาก เจ้าของโดยชอบธรรมและความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลใดๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นอยู่ในเนื้อหาดังกล่าวเพื่อโพสต์เนื้อหาและเพื่อให้สิทธิ์ในใบอนุญาตทั้งหมดที่ได้รับในที่นี้แก่เรา นอกจากนี้ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณจะเปิดเผยการมีอยู่ของการจดทะเบียนสิทธิบัตรใดๆ หรือคำขอที่รอดำเนินการของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณในทางใดทางหนึ่ง

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการและไซต์ของเราเพื่อ:

 1. ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ใด ๆ
 2. ทำร้ายผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง
 3. ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคล
 4. อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาของผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยที่คุณไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ภายใต้กฎหมายใดๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความไว้วางใจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เป็นความลับ)
 5. อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายใด ๆ ใช้งานได้
 6. อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขาย เมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ แผนการแบบพีระมิด หรือการชักชวนรูปแบบอื่นใด
 7. อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่ง หรือทำให้เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
 8. โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับใด ๆ ที่มีผลบังคับของกฎหมาย
 9. สะกดรอยตามหรือก่อกวนผู้อื่น
 10. รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ
 11. อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่ง หรือทำให้เนื้อหาของผู้ใช้เข้าถึงได้
 • เป็นการล่วงละเมิด อนาจาร น่ารังเกียจ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หยาบคาย ใส่ร้าย ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชังหรือตามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือที่น่ารังเกียจ;
 • มีภาพเปลือยใด ๆ เลยหรือเป็นภาพลามกอนาจารหรือลามกอนาจาร
 • หาประโยชน์จากบุคคลใด ๆ รวมทั้งเด็กหรือผู้เยาว์ หรือ
 • เปิดเผยหรือมีข้อมูลระบุตัวบุคคล (เช่น ชื่อหรือที่อยู่) เกี่ยวกับบุคคลใดก็ตามที่ดูเหมือนว่าอายุต่ำกว่า 18 ปี

คุณรับทราบว่าเราอาจหรือไม่อาจกลั่นกรองข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ แต่เราและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งของเราจะมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการคัดกรอง ปฏิเสธ ลบหรือแก้ไขข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ที่มีให้ผ่านทางไซต์ . เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวว่าการส่งของผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราและผู้ได้รับมอบหมายของเราจะมีสิทธิ์ลบข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมาที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเราเชื่อว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสม

ภาระผูกพันของคุณ

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่ของคุณก่อนที่จะใช้บริการของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ รวมถึงการบรรลุอายุตามกฎหมายสำหรับการพนันในเขตอำนาจศาลของคุณ

คุณต้องใช้ไซต์และเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณเท่านั้น และไม่ละเมิดบทบัญญัติของส่วนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณให้การชดใช้ค่าเสียหายแก่เราและดำเนินการเพื่อให้เราชดใช้ค่าเสียหายต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและจำนวนเงินที่เราจ่ายให้กับบุคคลที่สามในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ หรือตามคำแนะนำของเรา ที่ปรึกษากฎหมาย) เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนจากเราซึ่งเกิดจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเกิดจากการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

บุคคลที่สาม

เราอาจสร้างพันธมิตรกับบุคคลภายนอกที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของเรา ลิงค์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของแหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับพวกเขารวมถึงความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ การรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าเรารับรองเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการวิจัยและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์มีให้ “ตามที่เป็น” และไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัด การรับประกันโดยนัยของชื่อ การไม่ละเมิด ความถูกต้อง ความสามารถในการขายสินค้า และความสามารถใดๆ จากหลักสูตรของการซื้อขาย หลักสูตรของประสิทธิภาพหรือการใช้การค้า เราไม่รับประกันว่าการใช้งานไซต์หรือวัสดุของคุณจะไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาดหรือปลอดภัย ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือไซต์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งรวมถึงวัสดุ) ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์นี้โฮสต์หรือซอฟต์แวร์ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ คุณรับทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการเข้าถึงและใช้ไซต์และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับในความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับการใช้งานไซต์และการพึ่งพาของคุณ ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำชี้แจงของเราไม่ว่าจะทำขึ้นบนเว็บไซต์ ในเนื้อหาหรืออย่างอื่น จะไม่สร้างการรับประกันใดๆ การใช้ไซต์ของคุณและวัสดุและบริการใด ๆ ที่ให้ผ่านไซต์นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ส่วนนี้ใช้ไม่ว่าบริการที่ให้ไว้ใต้ไซต์นั้นเป็นบริการสำหรับการชำระเงินหรือไม่ กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่าง ดังนั้นการยกเว้นที่กำหนดไว้ในที่นี้อาจไม่มีผลบังคับใช้

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง พิเศษ เป็นแบบอย่าง ลงโทษ หรือความเสียหายอื่น ๆ (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ความเสียหายสำหรับการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ผลกำไร หรือผลประโยชน์ที่สูญหาย) ความรับผิดหรือทฤษฎีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ วัสดุ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ซื้อผ่านบุคคลที่สามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณสำหรับความไม่พอใจกับไซต์ เอกสาร หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ คือการหยุดใช้ไซต์ เนื้อหา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ตามความเหมาะสม

เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเนื้อหาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์หรือหน้าเว็บของบุคคลที่สามที่เข้าถึงได้จากไซต์นี้ และบริษัทไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามสำหรับ PNY .

ความรับผิดโดยรวมและการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือวัสดุของไซต์ ถูกจำกัดในเงื่อนไขทางการเงินเป็นจำนวนเงินไม่เกินสิบดอลลาร์ (USD 10.00)

กฎหมายที่ใช้บังคับ: การจำกัดเวลาในการเรียกร้อง

อนุญาโตตุลาการ. ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือการยุติการละเมิดหรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว จะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎอนุญาโตตุลาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกงตอนกลาง อาจมีการแก้ไขโดยส่วนที่เหลือของข้อนี้ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งจะเป็นศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง สถานที่ของอนุญาโตตุลาการจะอยู่ในฮ่องกงที่ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง (HKIAC) ข้อพิพาทจะถูกระงับก่อนคณะอนุญาโตตุลาการสามคน (3) คุณและเราขอสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนโดยชัดแจ้ง การค้นพบและสิทธิ์ในการอุทธรณ์ในอนุญาโตตุลาการนั้นโดยทั่วไปแล้วจะจำกัดมากกว่าในคดีความ และสิทธิ์อื่นๆ ที่คุณและเราจะมีในศาลอาจไม่สามารถใช้ได้ในการอนุญาโตตุลาการ ทั้งคุณและเราจะไม่เข้าร่วมในการดำเนินการแบบกลุ่มหรือการอนุญาโตตุลาการทั่วทั้งกลุ่มสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงนี้เพื่ออนุญาโตตุลาการ คุณกำลังสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมในฐานะตัวแทนกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มในการเรียกร้องสิทธิ์แบบกลุ่มใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อเรา รวมถึงสิทธิ์ในการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือการรวมกลุ่มของอนุญาโตตุลาการส่วนบุคคล บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายที่บังคับใช้โดยไม่คำนึงถึง อนุญาโตตุลาการจะไม่มีอำนาจในการตัดสินความเสียหาย การเยียวยา หรือรางวัลที่ขัดแย้งกับข้อตกลงนี้

การเลือกกฎหมาย ข้อตกลงเหล่านี้ และการเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการทั้งหมด (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด หรือกฎหมาย) ที่อาจอยู่บนพื้นฐานของ เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือการเจรจา การดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ (รวมถึงการเรียกร้องหรือสาเหตุใดๆ ของการดำเนินการตาม เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่ทำขึ้นในหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือเพื่อจูงใจให้เข้าสู่ข้อตกลงนี้) จะถูกควบคุมและบังคับใช้ตามกฎหมายภายในของ หมู่เกาะเคย์แมน รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหมู่เกาะเคย์แมน คุณรับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้

เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้บริการ หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในส่วนใด ๆ บทบัญญัตินั้นจะถูกจำกัดหรือกำจัดในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็น เพื่อให้ข้อกำหนดเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของเราในการบังคับใช้ในภายหลังหรือส่วนอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้การสละสิทธิ์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้มีผลผูกพัน เราต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการสละสิทธิ์ดังกล่าว คุณและเราเป็นคู่สัญญาอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์แบบหน่วยงาน หุ้นส่วน หรือการร่วมทุนใด ๆ ที่ตั้งใจหรือสร้างขึ้นโดยข้อกำหนดเหล่านี้ หัวข้อและหัวข้อของวรรคในข้อกำหนดนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ส่งผลต่อการตีความข้อกำหนดเหล่านี้ คุณตกลงว่า เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม เราอาจมอบหมาย โอน หรือมอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันใดๆ ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอม

วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น และคำขอใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ โปรดติดต่อเราที่ [email protected] (แผนกหลัก)

กลับไปด้านบน